Wednesday, September 1, 2010

http://www.google.pl/search?q=nowy+rok+szkolny&ct=firstdayofschool10-hp&oi=ddle

http://www.google.pl/search?q=nowy+rok+szkolny&ct=firstdayofschool10-hp&oi=ddle


nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny witamy z nowym ministrem edukacji, prof. Ryszardem Legutko. Zastąpił on Romana Giertycha, który sprawił, że w jego resorcie temperatura zawsze była gorąca. Czy i jakie niespodzianki szykuje nam nowy minister? Pierwsza i najważniejsza zmiana dotyczy podręczników szkolnych.

Decyzją nowego ministra od 23 sierpnia przestały obowiązywać podręczniki zatwierdzone w ministerstwie. Zmiany dotyczą głównie matematyki i języka polskiego - nowe rozporządzenie o tzw. podstawach programowych w praktyce oznacza wprowadzenie nowych lektur oraz przesunięcie działów matematyki, które do tej pory omawiane były w liceum, do gimnazjum.