Wednesday, November 24, 2010

http://www.google.com.tr/search?q=24+Kas%C4%B1m+%C3%96%C4%9Fretmenler+G%C3%BCn%C3%BC&ct=teachersday10_hp&oi=ddle

24 Kasım Öğretmenler Günü

http://www.google.com.tr/search?q=24+Kas%C4%B1m+%C3%96%C4%9Fretmenler+G%C3%BCn%C3%BC&ct=teachersday10_hp&oi=ddle

ÖĞRETMEN MARŞI

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yer yüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.


Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

İsmail Hikmet ERTAYLAN